Chú không uống… là chú đéo nể anh!

Chú không uống là chú đéo nể anh! Chú không uống thì về núp váy vợ đi! Chú không uống thì coi như không có anh em đéo gì nữa! Chú không uống thì ngồi xuống mâm dưới! Những câu nói nghe sao rẻ rúm quá……