Tôi đến với nghề nhờ chữ “Duyên”

Hôm nay bận sấp mặt vì công việc nhưng buổi tối mình quyết tâm nghỉ ngơi một tý. Lại bắt đầu cái chất văn chương nổi loạn nên lại làm 1 bài liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của mình để sau này con …

Là đàn ông…

Dear.vn – Thành công của một người đàn ông không chỉ nằm ở địa vị anh ta ngồi hay số tài sản anh ta có, nó còn nằm ở việc người phụ nữ của anh ấy không bao giờ xếp họ vào cùng một loại: “đàn ông trên …