Tâm sự

Sống ở đời, khoe khoang cái gì thì tương lai mất đi cái đó