Sống

Sống ở đời đừng quá tốt, vì chẳng mấy ai trân trọng sự chân thành của bạn đâu