Tình yêu

Sau tất cả mọi chuyện, chỉ cần một người ở bên mình bình yên là đủ