Tâm sự

Sắp năm mới rồi, em đã quyết định khép lại chuyện quá khứ chưa?