Xã hội

Sáng thức dậy sau một đêm đi bão thì phải làm gì để lấy lại sức khỏe?