Tâm sự

Rời xa em là sự kết thúc nhưng cũng là một điểm bắt đầu