Tâm sự

Rồi đến lúc những vết thương sẽ lành lại thật mau