Tình yêu

Rồi ai cũng sẽ có một người đứng đợi nơi cuối con đường sau bao giông tố cuộc đời