Tác giả trẻ gây sốt với quan điểm: “Đừng để im lặng trở thành khoảng cách trong tình yêu” với cuốn tiểu thuyết thứ 7

Chẳng mối quan hệ nào có thể bền vững khi người ta không chịu ngồi xuống, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. “Hãy nghe em nói” của tác giả Gari là câu chuyện kể về những con người vì mất đi sự thấu hiểu…