Sống

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào