Tâm sự

Phụ nữ quên đi chính mình, sau cùng sẽ bị đàn ông quên lãng, càng hi sinh càng bị xem thường