Tâm sự

Phụ nữ một lần đò, chưa hẳn cả đời đều bão giông!