Tâm sự

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai nhưng sẽ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người