Tâm sự

Phụ nữ à, muốn hạnh phúc thì phải có lòng kiêu hãnh