Tâm sự

Phụ nữ à, bạn chưa bao giờ là trung tâm của vũ trụ đâu!