Tình yêu

Phản ứng của con gái và con trai sau khi chia tay: Khác nhau một trời một vực!