Tâm sự

Phải ngày gió lạnh, người ta xích lại gần nhau hơn