Gia đình

Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào…