Tâm sự

Phải chăng, tình yêu của người trưởng thành không cầu xa hoa, chỉ mong an yên