Giá mà ta yêu nhau một cách trọn vẹn

Giá mà chúng ta yêu nhau một cách vẹn tròn, thì chúng ta đã có thể gạt bỏ đi tất cả mà giữ lấy nhau, mà ôm ghì nhau, mà cùng nhau bước tiếp. Thế nhưng chúng ta lại chẳng kể cho nhau nghe điều gì, một …

Trưởng thành đâu phải lí do

Trưởng thành luôn kéo theo sự thay đổi, nhiều mối quan hệ có thể vì sự thay đổi ấy mà không còn như trước, kể cả tình bạn. Nhưng đâu phải do chúng ta trưởng thành mà lo do chính chúng ta mà thôi.…

Loading…

Loading…