Sống

Ở đời đừng quá sân si, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ