Tâm sự

Nước càng trong càng không có cá, người không ngoan quá ắt sẽ đau khổ