Xã hội

Nửa năm xa cách và loạt “dấu hiệu lạ” báo trước việc Song Joong Ki – Song Hye Kyo chia tay