Tâm sự

Nín đi em à, ngày mai sẽ lại là một ngày mới