Tâm sự

Những tháng ngày xưa cũ, chẳng thể nào trở về