Sống

Những người có thói quen uống rượu thường có chỉ số thông minh cực cao