Tâm sự

Những ai chưa từng khóc giữa đêm khuya thì chưa đủ tầm để đàm luận về đời người