Tâm sự

Nhớ đấy, trên đời này, chỉ có duy nhất một người luôn luôn chờ đợi bạn!