Tâm sự

Nhân sinh là những tháng ngày chờ đợi, nhưng hết thảy đều có ý nghĩa