Tâm sự

Nhân sinh có hai chuyện cần ghi nhớ: Tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người