Tâm sự

Nhắn nhủ với nhau rằng có không giữ, mất đừng tìm