Tâm sự

Nhà không phải nơi để về, nơi nào có người mình yêu thương, nơi đó mới là nhà