Tình yêu

Người yêu cũ rất tốt nhưng thật buồn là chúng tôi đã chia tay!