Tâm sự

Người từng nắm tay em mùa hoa sữa năm ấy, nay đâu rồi?