Tình yêu

Người thứ ba là ‘tội đồ’ hay nạn nhân của một cuộc tình tan vỡ?