Tình yêu

Người ta yêu nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ nhưng sống được với nhau là ở lòng người