Tâm sự

Người mà mùa đông năm ngoái yêu bạn, năm nay còn bên cạnh không?