Tình yêu

Người mà anh đang thương, luôn quan tâm anh từ những điều rất nhỏ