Tình yêu

Người đến, người đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi, ông trời tự khắc đã có an bài