Tâm sự

Người có thể giúp bạn vượt qua đau khổ của biển tình không ai khác ngoài chính bản thân bạn