Tâm sự

Người có nhau sâu đậm thế nào, rồi cũng có thể trở thành người dưng