Tâm sự

Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa…