Sống

Người càng lắm tiền càng khiêm tốn, người không có tiền càng thích khoe khoang