Tâm sự

Người bên cạnh hay rời xa bạn, cũng là nợ nhau một tấm chân tình