Tâm sự

Ngoài kia vầng trăng lại tròn nhưng đôi ta chẳng còn sum họp