Tâm sự

Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ…