Tâm sự

Nghịch lý thay khi xã hội càng phát triển, con người càng cảm thấy cô đơn