Tình yêu

Ngày tình im lặng, em đâu chắc rằng trái tim mình đã thôi chờ